Upadłość konsumencka – czym jest i z jakimi zobowiązaniami się ona wiąże?

Każda osoba prywatna zmagająca się z niemożnością spłaty swoich zobowiązań pieniężnych przez co najmniej 3 miesiące ma prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jej podstawowym celem jest oczywiście zaspokojenie wierzycieli z osobistego majątku. Wyrok sądu prowadzi również do umorzenia części bądź całości długów. Stanowi to ogromne odciążenie finansowe oraz psychiczne.

Złożenie wniosku to wymóg konieczny 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić nawet w sytuacji, gdy niewypłacalność jest wynikiem niefrasobliwego korzystania z pożyczek finansowych albo rażącego niedbalstwa. Dłużnik musi jednak najpierw złożyć stosowny wniosek do sądu (samodzielnie, ewentualnie za pośrednictwem radcy), który powinien zawierać m.in. wykaz całego majątku z orientacyjną wyceną jego elementów, informacje odnośnie posiadanej gotówki i środków zgromadzonych na kontach bankowych, listę wierzycieli z przypisanymi zobowiązaniami, a także dowody poświadczające niewypłacalność. Dodatkowy warunek to wniesienie opłaty w wysokości 30 złotych. Rozsądnym rozwiązaniem jest z pewnością skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii prawnej, co zagwarantuje sporą oszczędność czasu i nerwów. Dodajmy, że upadłość niesienie za sobą szereg konsekwencji. Zaliczamy do nich mocno ograniczony dostęp do pieniędzy, ryzyko utraty domu lub mieszkania oraz brak możliwości zarządzania składnikami majątku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście + 20 =