Analiza przypadku – na czym polega ta metoda i jak sprawdza się w dużych grupach?

Case study (studium przypadku) jest to metoda polegająca na czerpaniu pożytecznej wiedzy z analizy konkretnego, pojedynczego przypadku. Opowiadamy szczegółowo o kolejnych fazach danego problemu i kluczowe jest postawienie sobie pewnych pytań: co było naszym zadaniem, z jakich środków korzystaliśmy, by skutecznie je zrealizować, w jaki sposób podeszliśmy do jego wykonania, jakie problemy stanęły na naszej drodze, a ostatecznie – do jakich rezultatów nas ta metoda doprowadziła?

Dla kogo jest ta metoda?

Ta metoda jest idealna dla tych, którzy mimo wieloletniej nauki języka angielskiego nie osiągają zadowalających efektów i nie obserwują postępów w nauce, tylko „stoją w miejscu”. Kursy językowe dla firm Kraków oferuje różnorakie. Metoda case study pomyślnie wykorzystywana jest nie tylko w przypadkach indywidualnych, ale też w nauczaniu w dużych grupach. Takie zajęcia mogą polegać na przeanalizowaniu z kursantami polecenia zadania, które mają wykonać, dzielą się na grupy, następuje „burza mózgów”, a następnie przystępują oni do jego realizacji np. w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej.

Prowadzący dokładnie wyjaśnia, jakiego efektu oczekuje, kursanci prezentują projekt na środku sali i dokładnie omawiają wszystkie etapy jego tworzenia. Uczestnicy takiego kursu mają szansę przyswojenia języka obcego w zupełnie nowy i świeży sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 2 =