Jakie są rodzaje kredytu firmowego?

Banki działające w naszym kraju oferują firmom i przedsiębiorstwom różne formy kredytowania — ich wybór zależy przede wszystkim od celu, na jaki dany podmiot chce przeznaczyć otrzymane środki. Zazwyczaj jest to finansowanie bieżącej działalności (zakup podstawowych narzędzi i materiałów koniecznych do pracy), a niekiedy także działalności o charakterze inwestycyjnym. Kredyt firmowy może być również przeznaczony na inne cele, o czym w dalszej części artykułu.

Finansowanie bieżącej działalności i celów długoterminowych

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilku rodzajów kredytowania, ale najpopularniejsze to kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy i inwestycyjny. Można o nich przeczytać nieco więcej w tym miejscu: https://kredyt-firmowy.pl/kredyt-obrotowy-a-inwestycyjny. Jeśli chodzi o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, to właściciel firmy otrzymuje prawo do debetu na rachunku klasycznym albo walutowym. Należy jednak zaznaczyć, że zawsze obowiązuje określony limit zadłużenia, który powinien być spłacany w chwili, gdy dany podmiot uzyska pierwsze wpływy z działalności. Równie często udzielany jest kredyt obrotowy, przeznaczany wyłącznie na bieżące zobowiązania. Pozyskane środki można spożytkować m.in. na opłacenie składek ZUS, pokrywanie wszelkich kosztów administracyjnych, zakup materiałów niezbędnych do pracy czy też wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Tego rodzaju kredyt może być zarówno odnawialny, jak i nieodnawialny — wszystko zależy od umowy zawartej z bankiem. Kolejnym popularnym rodzajem jest kredyt inwestycyjny, którego maksymalna długość spłacania wynosi zazwyczaj do 60 miesięcy. Powinien być on przeznaczony na zaplanowane inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej. Uzyskane środki finansowe mogą posłużyć do zakupu:

  • patentów i fachowego oprogramowania
  • nieruchomości oraz pojazdów
  • urządzeń i sprzętów
  • unowocześnienia maszyn lub obiektów budowlanych
  • dokonania procesu naprawczego, ewentualnie restrukturyzacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 + czternaście =